Videregående skole

Vi starter en «pilot» med samarbeid mellom Stend Videregående skole, Hordaland Fylkeskommune og HELT MED, med oppstart etter høstferien 2018. 

Dette innebærer at elever med utviklingshemming får tilbud om arbeidspraksis ved en rekke arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv som har avtale med HELT MED. Det betyr i praksis at får en yrkesrettet utdanning som gir en ekstra kvalifisering mot en HELT MED jobb i ordinært arbeidsliv.

En av dem som er sentral i piloten er Bosse Litsheim. Han har utviklet jobbLOOP, og vi teste ut hvordan alle de gode erfaringene med loopsamarbeidet for ungdom som står utenfor arbeidslivet også kan bli en suksess i samarbeid med videregående skoler.

Etter å ha gjort erfaringer og perfeksjonert modellen, er vi naturligvis klare for å sette i gang flere steder i Norge. Først og fremst der vi møter entusiastiske samarbeidspartnere, og det er ganske mange steder.