Videregående skole

Vi planlegger en «pilot» med samarbeid mellom Stend Videregående skole, Hordaland Fylkeskommune og HELT MED. Gitt at det inngås avtale i august 2018, blir det oppstart samme høst.

Dette innebærer at elever med utviklingshemming får tilbud om arbeidspraksis ved en rekke arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv som har avtale med HELT MED. Det betyr i praksis at får en yrkesrettet utdanning som gir en ekstra kvalifisering mot en HELT MED jobb i ordinært arbeidsliv.

En av dem som er sentral i piloten er Bosse Litsheim. Han har utviklet jobbLOOP, og vi teste ut hvordan alle de gode erfaringene med loopsamarbeidet for ungdom som står utenfor arbeidslivet også kan bli en suksess i samarbeid med videregående skoler.

Etter å ha gjort erfaringer og perfeksjonert modellen, er vi naturligvis klare for å sette i gang flere steder i Norge. Først og fremst der vi møter entusiastiske samarbeidspartnere, og det er ganske mange steder.