Videregående skole

Funn fra forskning viser tydelig at utviklingshemmede er i utkanten av alt arbeidsliv - både ordinært og skjermet. Samtidig vet man at overgangen fra skole til arbeidsliv er vanskelig for mange. Dette ønsker HELT MED UngJobb å gjøre noe med.

Hva er gjort til nå?

Høsten 2018 startet HELT MED en pilot i samarbeid med gründer Bosse Litsheim som har utviklet JobLoop, Stend videregående, Hordaland Fylkeskommune, og tre nøye utvalgte ordinære bedrifter i Bergen som har avtale med HELT MED.

Bedriftene vi har hatt et godt samarbeid med er Scandic Bergen City, Toma og Midtbygda sykehjem. Til sammen har disse tre bedriftene utgjort en «loop», der tre elever fra Stend videregående har fått muligheten til å prøve ut tre ulike og unike jobber med rullering hver tredje måned. Det betyr i praksis at elevene får en yrkesrettet praksis som gir en ekstra kvalifisering mot en HELT MED jobb i ordinært arbeidsliv.

HELT MED JobLoop (som har vært navnet på pilotprosjektet) avsluttes i juni 2019.

Fra nå heter satsningen HELT MED UngJobb.

Veien videre

Vi har gjort oss gode og viktige erfaringer fra pilotprosjektet. Nå arbeider vi med å utarbeide en modell som på best mulig måte skal ivareta elevene og bedriftene. Dette gjør vi i samarbeid med kyndige fagfolk, og i samarbeid med utvalgte videregående skoler og tilhørende fylkeskommuner. I mai 2019 hadde vi et møte med Christian Wendelborg og Jan Tøssebro som begge er forskere ved NTNU i Trondheim. Vi presenterte tenkt modell, og diskuterte veien videre.

Christian Wendelborg, Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Wiik ga i 2017 ut rapporten «overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming» som vi vil bruke som rettesnor for vårt videre arbeid med HELT MED UngJobb.

Etter å ha gjort enda flere erfaringer og perfeksjonert modellen, er vi naturligvis klare for å sette i gang flere steder i Norge. Først og fremst der vi møter entusiastiske samarbeidspartnere - og det er ganske mange steder. 

For skoleåret 2019/2020 har vi et samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. I tillegg vil vi prøve ut verktøyet “omhu” som er utviklet av WeissTech, for å sikre god informasjonsflyt mellom alle involverte parter.

16. september vil vi avholde en workshop på Scandic Flesland for å skreddersy modellen enda mer. Hit inviteres respektive fylkeskommuner, lærere ved de aktuelle samarbeidende videregående skolene, sentrale forskere og fagpersoner, jobbspesialister og andre som er involvert i HELT MED UngJobb.

Mål

Etter praksisperioden vil eleven få utstedt et kompetansebevis som sier noe om hva den enkelte kan - og hva den enkelte har lært. Dette beviset skal være med på å styrke den enkeltes posisjon mot en HELT MED-jobb i ordinært arbeidsliv.

Hovedmålet er at 60% av elevene skal få tilbud om fast jobb etter praksisperioden.

Kontakt

For utfyllende informasjon, ta gjerne kontakt.

vUV0E8z4.jpg

Jarle Eknes

Daglig leder, HELT MED

jarle@heltmed.no

IMG_1142_Liten.jpg

Linn Løvlie Slette

Koordinator, HELT MED UngJobb

linn@heltmed.no

Videre lesing

Her vil vi legge ut artikler, forskning og nyheter av relevans for overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming.

Trykk på teksten med grønn skrift for å komme direkte inn i henvisningen.

E-læring

Karde AS er i gang med å lage en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Du kan lese om prosjektet her. I løpet av desember 2019 lanserer de også et e-læringskurs som er skreddersydd for mennesker med utviklingshemming, der temaet er arbeid.

UngJobb-kopi.png