Samlinger/seminar

1-2 ganger i året samler vi alle som har fått jobb gjennom HELT MED.

Vi har hatt flere slike samlinger i Bergen allerede, med godt faglig og sosialt innhold.