Samarbeidspartnere

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
LO-fagforeningene Fellesforbundet, Handel og kontor, FO og Fagforbundet har gitt fødselshjelp og er svært viktige samarbeidspartnere i videre utvikling. HELT MED er medlem i NHO Arbeid og inkludering, som står skikkelig på for at HELT MED skal vokse. Det etableres i disse dager et tett samarbeid med NHO’s Ringer i vannet, knyttet til etablering av arbeidsplasser.

Økonomisk støtte
Utvikling av modellen ble fullfinansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen (2016, ett år). I tidlig fase (2017) for realisering av modellen mottok vi støtte fra GC Rieberfondene. Deretter mottok vi prosjektmidler fra Bufdir (tre år) for å realisere modellen i Bergen, og berede grunnen for utvidelse. Utvidelsen ble mulig i 2018, da vi fikk midler over Statsbudsjettet for å utvide aktiviteten i Bergen, og bygge opp tilsvarende aktiviteter i Oslo og Stavanger. Dette gis for ett år om gangen.
Extrastiftelsen (2018) ga i tillegg midler for å utvikle distriktssatsing (tre år).

Vi takker KrF for deres innsats som bidro til at HELT MED fikk en plass på statsbudsjettet.

Sosialt entreprenørskap
HELT MED har deltatt i Social Startup sitt seks måneders intensive program for sosialt entreprenørskap. Ferd sosiale entreprenører har sponset denne nettsiden med 50.000 kroner.

Eierskap
HELT MED AS er et selvstendig ideelt foretak, 100 % eid av Stiftelsen SOR.

NAV
Under utviklingen av HELT MED i Bergen har det vært et nært samarbeid med NAV Hordaland. NAV finansierte oppfølging av arbeidstakerne det første året, og utreder mulige finansieringsmuligheter for oppfølgingsordninger.

Vekstbedrifter og Arbeids- og inkluderingsbedrifter
HELT MEDs ansatte sikrer avtaler med arbeidsgivere osv, utfører rekrutteringsarbeidet og sikrer kvalitet i alle ledd. HELT MED sikrer også at det blir gitt god ekstern oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom hele arbeidskarrieren i HELT MED-jobber, men utfører i hovedsak ikke oppfølgingen selv. Oppfølgingstjenestene leveres av kompetente jobbspesialister hos våre samarbeidspartnere i vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Disse er:


Bergen og Fjell: Nordnes verksteder
Bodø: Bodø industri
Førde: Origod
Oslo: Sens 
Stavanger: Allservice
Tromsø: Tromsø ASVO
Trondheim: Prima as