Samarbeid om arbeidsinkludering

2D2A2519_crop.jpg

Å få til god arbeidsinkludering krever at mange drar i samme retning. At mange spiller på lag. Alle som er nevnt når du klikker på «Samarbeidspartnere» er viktige. Men flere enn dette må til, og vi er svært åpne for kontakt med alle som kan bidra.

Det gjelder selvfølgelig arbeidsgivere som kan tenke seg å være med i HELT MED-ordningen. Det gjelder også videregående skoler, klubber, foreninger og andre som har elever eller deltakere med utviklingshemming. Vi trenger dere for å samarbeide om informasjon om og motivering for å søke jobb i vanlig yrkesliv (med tilpasset lønn og tilpasset oppfølging gjennom hele yrkeslivet). Foreldre, søsken og andre familiemedlemmer blir også meget viktig. Og flere til. Vi setter pris på å få telefoner fra dere alle, for å få til et samarbeid om å realisere drømmene om et arbeidsliv hvor utviklingshemmede deltar på mest mulig lik linje med resten av oss.