Hvem kan søke?

HELT MED handler om å inkludere mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv.

HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.

Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb.