HELT MED-modellen

Inngår sentrale avtaler med kjeder/store bedrifter (nasjonalt og på regionsnivå) og kommuner om å opprette arbeidsplasser for utviklingshemmede.

  • Inngår deretter lokale avtaler i privat og offentlig sektor.
  • Driver opplysningsarbeid og rekrutteringsarbeid får å nå frem til og motivere personer med utviklingshemming som kan være aktuelle arbeidstakere.
  • Lyser ut stillingene og gjennomfører intervjuer, referansesjekk og det som ellers hører til i en god rekrutteringsprosess.
  • Tilbyr fire ukers betalt arbeidspraksis til de som er aktuelle for stillingene.
  • Følger opp arbeidstaker og arbeidsgiver under hele rekrutteringsprosessen og arbeidspraksis.

Fast ansettelse

  • Etter fire ukers arbeidspraksis tilbys ca 80 % av arbeidstakerne fast jobb.
  • Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende 20 % av sammenlignbar tariff. Det innebærer alltid mer enn 30 kroner timen.
  • Bortsett fra spesielle lønnsbetingelser er arbeidskontraktene lik det alle de andre arbeidstakerne har. Samme plikter, samme rettigheter.
  • HELT MED sikrer ekstern oppfølging gjennom hele yrkeslivet.


Arbeidsgiver peker ut en eller flere faddere som følger opp arbeidstakeren i HELT MED-stilling, både i arbeidspraksisen på fire uker og etter at han eller hun har fått fast ansettelse.