HELT MED-inkluderingsprisen

Det er mange som gjør en prisverdig innsats for at personer med utviklingshemming skal inkluderes i arbeidslivet gjennom HELT MED-ordningen. Vi har derfor opprettet en HELT MED-inkluderingspris som vil bli delt ut hvert år til en som fortjener det.

For oss i HELT MED er det én opplagt kandidat for den aller første prisen, nemlig mannen som med stor entusiasme stod bak opprettelsen av de første HELT MED-stillingene; Svein Aksnes. Kongressjef Svein Aksnes har ledet konferanseavdelingen på Scandic Bergen City siden etableringen av hotellet, og var full av entusiasme fra første stund da vi introduserte ideen om å ansette personer med utviklingshemming på hotellet.

Fra venstre: Jann Aasbak (organisasjonssjef HELT MED), Elin Ekrol (HR direktør Scandic) og Svein Aksnes (prisvinner, ildsjel og kongressjef ved Scandic Bergen City).

Fra venstre: Jann Aasbak (organisasjonssjef HELT MED), Elin Ekrol (HR direktør Scandic) og Svein Aksnes (prisvinner, ildsjel og kongressjef ved Scandic Bergen City).

Det var Svein som hjalp oss i gang, og det var definitivt han som fikk Scandic til å satse helhjertet på HELT MED. I dag har Scandic 23 personer ansatt gjennom HELT MED-ordningen over hele landet, og de har inspirert også andre bransjer og aktører til å være med på arbeidsinkluderingssatsingen. I skrivende stund har det resultert i at 57 personer med utviklingshemming har fått jobb gjennom HELT MED i et bredt spekter av bransjer.

20190626_125016.jpg

-Svein er en knakende kjekk fyr, og det er en fornøyelse å samarbeide med ham, sa HELT MEDs organisasjonssjef Jann Aasbak da han overrakte prisen til Svein.

I den anledning er det verd å trekke frem en pris Scandic Bergen City fikk i 2018: pris for det det mest bærekraftige hotellet blant alle Scandic sine hoteller. I begrunnelsen den gang ble det blant annet vist til det viktige inkluderingsarbeidet hotellet gjør gjennom samarbeidet med HELT MED.