HELT MED-inkluderingsprisen

Det er mange som gjør en prisverdig innsats for at personer med utviklingshemming skal inkluderes i arbeidslivet gjennom HELT MED-ordningen. Vi har derfor opprettet en HELT MED-inkluderingspris som vil bli delt ut hvert år til en som fortjener det.

Den blir første gang delt ut høsten 2018.