Forskning

HELT MED legger stor vekt på evaluering og forskning. Jobbspesialistene som gir oppfølgingen benytter app tilknyttet Avans sin Ad Opus løsning og registrer forhold som gir oss anledning til å kvalitetssikre oppfølgingen. I dette samme systemet legges det inn andre relevante data som gir oss presis oversikt over hvor mange som til en hver tid er i jobb, hvor lenge de står i jobb, hvor fornøyd de er med oppfølgingen og andre forhold som er viktig å få dokumentert og videreutviklet. Vi stiller tallmaterialet til disposisjon for forskningsmiljø som ønsker å forske på HELT MED.

Stipendiat Thomas Owren ved Senter for nyskapning, Høgskolen på Vestlandet, har fulgt HELT MED tett med sitt forskerblikk helt fra den spede begynnelse.

Vi har også et nært samarbeid med Erik Søndenaa, PhD, forsker ved NTNU om kartlegging m.m..

HELT MEDs ressursgruppe består av fire forskere med erfaring fra utviklingshemming- og arbeidslivsforskning; 

  • Tom Skauge, dr.polit, instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskolen på Vestlandet
  • Karl Elling Ellingsen, PhD, professor ved NTNU. Leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
  • Tobba Sudmann, PhD, førsteamnuensis ved Institutt for helse og funksjon, Høgskolen på Vestlandet
  • Terje Olsen, Fil.Dr., forsker ved Nordlandsforskning

Vi er opptatt av at vår praksis skal være forskningsbasert, og HELT MED modellen er i tråd med Supportet Employment, fem trinnsprosessen. HELT MED er medlem i SENO, Supported Employment Norge.