Arbeidsgivere

Ønsker du å ansette personer med utviklingshemming? Det er det god grunn til.

Det lønner seg

Forskning viser at det å ansette personer med funksjonsnedsettelser kan gi:

 • Økt fortjeneste

 • Lavere turnover

 • Lavere sykefravær og større punktlighet

 • Økt ansatt-lojalitet

 • Økt kundelojalitet

 • Bedre bedriftsrenomé

 • Konkurransefordeler

 • Økt mangfold av kunder

 • Høy arbeidsmoral

 • Bedre sikkerhet

 • Inkluderende arbeidsmiljø

Les mer om dette i brosjyren og forskningen vi refererer til.

HELT MED-ordningen

 • Vi i HELT MED gjennomfører rekrutteringsprosessen, bistår med oppfølging og betaler lønn til arbeidstaker i fire ukers arbeidspraksis.

 • Er dere fornøyd med vår oppfølging og innsatsen fra arbeidstaker, ansetter dere personen. Det skrives normal arbeidskontrakt med arbeidstaker, med unntak av spesielle lønnsbetingelser.

 • Dere betaler kun 20 % av sammenlignbar tariff for arbeidsområdet, noe som typisk tilsvarer 30-35 kroner pr time. For arbeidstaker kommer dette i tillegg til inntektssikring gjennom uføretrygd. Lave lønnskostnader for bedriftene kompenserer for redusert arbeidsevne (det er en grunn til at de har uføretrygd) og litt mer oppfølging fra deres side enn dere har med andre arbeidstakere.

 • Vi sikrer at arbeidstaker og arbeidsgiver får ekstern oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele ansettelsesforholdet.

Lønnsvilkår og arbeidsoppgaver

HELT MED arbeidstakere skal aldri erstatte annen arbeidskraft. En forutsetning for å kunne gi så lav lønn som ca. 30 kroner timen er at de ikke erstatter grunnbemanning, men brukes som supplement for å gi økt service og produksjon utover det som som hos dere regnes som normalt. Det kan også omfatte nyttige og viktige arbeidsoppgaver som dere i praksis ikke ville ansatt noen andre for å gjøre. Det finnes som oftest mange slike arbeidsoppgaver i bedriftene. 

Innsats fra arbeidsgiver

Vi etablerer kun avtaler med arbeidsgivere hvor forholdene ligger til rette for god arbeidsinkludering. For dere, oss og arbeidstakerne er det viktig at hver ansettelse blir vellykket. I praksis er det et kvalitetsstempel å bli med i HELT MED-ordningen.

Fadder

Dere må utpeke en ansatt, gjerne nærmeste leder, som fadder for arbeidstakeren. Dette er en person som har lyst, evne og tid til å gi arbeidstaker den oppfølgingen som er nødvendig. Fadder og øvrige ansatte må bidra til at HELT MED-arbeidstaker inkluderes i det sosiale miljøet på arbeidsplassen.


Kommuner, store bedrifter/organisasjoner og kjeder

Vi inngår sentrale avtaler (nasjonalt og/eller regionalt), og legger felles strategi for å etablere lokale avtaler. Vi er interessert i å etablere avtaler med et bredest mulig spekter av arbeidsplasser. Med unntak av hotellbransjen, hvor vi kun inngår avtaler med vår hovedsmarbeidspartner Scandic, er det ingen begrensninger på bransjer og jobber, utover at vi må sikre at dette blir skikkelig vellykket både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. For store arbeidsgivere utvikler vi egen brosjyre om HELT MED-arbeidsplassene de oppretter. Ta kontakt med daglig leder Jarle Eknes, tlf 90 75 86 85, jarle@heltmed.no 

 

Mindre bedrifter/arbeidsplasser

Det finnes også mange mindre arbeidsplasser hvor arbeidsgiver ønsker å bidra til et inkluderende arbeidsliv, har mulighet til å følge opp litt ekstra og har arbeidsoppgaver de ønsker utført som passer godt for HELT MED-arbeidstakere med utviklingshemming. Er du en av dem? Ta kontakt med daglig leder Jarle Eknes, tlf 90 75 86 85, jarle@heltmed.no 

 

 

Disse bedriftene / organisasjonene har vi etablert nasjonale eller regionale avtaler med, slik at det kan bli mange HELT MED arbeidsplasser innenfor deres virksomheter:

Dette er kommuner som selv har ansatt utviklingshemmede og er arbeidsgiver gjennom HELT MED-ordningen:

Disse har etablert HELT MED arbeidsplasser gjennom lokale avtaler:

24/7, Øygarden kommune
Manglerudhjemmet, Unicare, Oslo
Havforskningsinstituttet, Bergen
Nansen & co, Stavanger