Elisabet Askjer Nordahl

elisabet_askjer_nordahl.jpg

Jobbspesialist

elisabet@heltmed.no
Telefon: 90 64 22 77 / 22 80 84 50

Ansvarsområde
Oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i Oslo.

Erfaring og bakgrunn
Nordahl er jobbspesialist i Sens og følger opp arbeidstakerne som ansettes gjennom HELT MED i Oslo. Hun har 18 års erfaring som spesialpedagog i skole og har også jobbet som daglig leder i barnehage, samt drevet med veiledning knyttet til utfordrende adferd.