Alma Irene Valle Alfheim

Alfheim.jpg

Jobbspesialist

alma@heltmed.no
Telefon: 41 58 70 87

Ansvarsområde
Oppfølging i Bergen og Fjell kommune

Erfaring og bakgrunn
Alfheim er jobbspesialist i HELT MED, og har erfaring som arbeidsleder ved Nordnes Verskteder AS, blant annet med oppfølging av arbeidstakere ute i ordinær bedrift. Hun er opprinnelig utdannet kokk og har bachelor i kulturvitenskap med fordypning i norsk og nordeuropeisk matkultur. Hun har lang er faring som kjøkkensjef, og jobbet i tillegg en periode som opplæringskonsulent i Hotell og Restaurantfaget i Hordaland.