Ansatte

Ansatte i HELT har som primæroppgave å skape arbeidsplassene, foreta rekrutteringsarbeidet og ellers gjøre alt det som skal til for at organisasjonen skal vokse og videreutvikles, med høyest mulig kvalitet. Vi supplerer med oppfølging der det trengs, men dette er ikke primæroppgaven. Vi sikrer at god oppfølging utføres, kvalitetssikrer oppfølgingen og lager kompetansehevingstiltak både for de som har fått jobb gjennom HELT MED og jobbspesialistene som følger dem opp.

Jobbspesialister for oppfølging

Oppfølgingstjenestene gis primært av jobbspesialister ansatt ved vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Alle jobbspesialistene har minst 3-årig relevant høyere utdannelse, og utdanning innen supported employment-metodikk.

Bergen og Fjell: I Bergen og Fjell ytes oppfølgingen av Nordnes verksteder.
Oslo: I Oslo ytes oppfølgingen av Sens
Førde: I Førde ytes oppfølgingen av Mentro.
Bodø og Stavanger: Det etableres egne oppfølgingsavtaler lokalt.