Rune Hove Hansen

Rune Hove Hansen.jpg

Seniorrådgiver

Epost: rune@heltmed.no
Telefon: 93 44 57 49


Ansvarsområde
Hansen jobber særlig med saker som involverer NAV på kommune og fylkesnivå, samt Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet. 

Erfaring og bakgrunn
Hansen har jobbet som seniorrådgiver i NAV Hordaland, avdelingsleder i Aetat, gruppeleder i Arbeidsmakedsetaten i Bergen kommune, arbeidsleder ved Landås sosialkontor og miljøterapeut ved Floenkollektivet. Han har lang erfaring med målgruppen og et stort engasjement for å gi utviklingshemmede muligheter for å delta i arbeidslivet.