Ørjan Hinna

orjan.jpg

Kvalitetssjef

Epost: orjan@heltmed.no 
Telefon: 97 17 24 60

Ansvarsområde
Kvalitetskontroll og -utvikling,  Rekrutterings- og ansettelsesprosesser, primært i region Vest.

Erfaring og bakgrunn
Hinna har erfaring som enhetsleder i Kompetanseenhet SØR, Bergen kommune. Han er vernepleier med 20 års jobberfaring i Bergen kommune, hvor han også har jobbet som miljøterapeut, leder i bofellesskap og leder for SFO.