Jann Aasbak

jann.jpg

Organisasjonssjef
 

Epost: jann@heltmed.no 
Telefon: 41 44 36 61

Ansvarsområde
Sentrale avtaler med bedrifter og organisasjoner. Organisasjonsutvikling.

Erfaring og bakgrunn

Jann Aasbak er organisasjonssjef og initiativtaker til HELT MED. Aasbak har vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, og har i mange år vært ansvarlig for SORs fagkonferanser. Han har hatt en rekke styreverv innen idrett og tjenester til personer med utviklingshemning.