Bosse Litsheim

Bosse litsheim.jpg

Seniorrådgiver

Epost: bosse.litsheim@hvl.no
Telefon: 468 14 737


Ansvarsområde
Litsheim har 20% stilling i HELT MED, hvor han jobber med en pilot for å utvikle HELT MED jobbLOOP, knyttet til praksisplasser for elever i videregående skole. Dette tilbudet blir i første omgang gitt i Bergen.

Erfaring og bakgrunn
Litsheim er høgskolelektor ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskolen på Vestlandet. Han har utviklet metoden JobbLOOP, som har blitt en suksess for arbeidsinkludering av ungdom.