Jarle Eknes

Daglig leder
 

Epost: jarle@heltmed.no 
Telefon: 90 75 86 85

Ansvarsområde
Sentrale avtaler med bedrifter og organisasjoner. Drift.

Erfaring og bakgrunn
Eknes er også daglig leder i Stiftelsen SOR, som driver prosjektet HELT MED. Han er spesialist i klinisk psykologi/habilitering, fagbokforfatter, redaktør for tidsskriftet SOR Rapport og har tidligere jobbet ved habiliteringstjenesten i Buskerud, habiliteringstjenesten i Oslo og psykiatrisk avdeling for mennesker med utviklingshemming ved Oslo universitetssykehus.