Aktuelt

Nye ansettelser

9. august 2018 markerte vi at Kari og Jakob fikk fast jobb ved Scandic Oslo City og Scandic Vulcan. Olaug Bollestad (KrF) bidro til at dette ble en fantastisk markering. Både TV BRA og Dagsavisen dekket begivenheten. Dette er de første ansettelsene utenfor Bergen, og er starten på nasjonal satsing.

Vi har også gjennomført intervjuer av alle søkerne til hotelljobber på Scandic Havet i Bodø. Dette blir en vanskelig utvelgelsesprosess, ettersom alle søkerne er godt kvalifisert for jobbene.

Vi har også mange i arbeidspraksis, og mange av disse kommer til å få tilbud om fast ansettelse. I løpet av 2018 kommer 45 personer med utviklingshemming til å jobbe i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen, og samlet tall for HELT MED-stillinger som er etablert og er under etablering er 70. I løpet av 10 år skal vi ha rekruttert mer enn tusen arbeidstakere med utviklingshemming inn i stillinger i ordinært arbeidsliv.


Nye arbeidsplasser og samarbeidspartnere

Scandic har elleve hoteller hvor det er (eller straks blir) ansatt personer med utviklingshemming. De legger nå en plan for betydelig utvidelse, over hele landet. Dette er ikke bare svært vellykket for arbeidstakerne, det er også svært vellykket for arbeidsgiverne. Vi har også arbeidstakere ansatt i Toma Facility Service og sykehjem i Bergen kommune.

Det er nylig inngått avtale med McDonalds Norge. Vi har også mange avtaler på gang som vil bli annonsert når vi har landet dem.

Vi legger som kjent svært stor vekt på oppfølging gjennom hele arbeidslivet, og inngår lokale avtaler om dette. Se oversikt over samarbeidspartnere.

I 2018 skapes HELT MED arbeidsplasser i Bergen, Oslo, Trondheim, Fjell, Bodø, Førde, Stavanger og Kristiansand.

 

Artikler og kapitler

Artikkel i Tidsskriftet Velferd om HELT MED
Fra uføretrygd til hotelljobb

Ferskt bokkapittel fra Thomas Owren om blant annet HELT MED
Owren, T. og Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London and New York: Routledge.

Ledige stillinger

Alle HELT MED stillinger lyses ut på Finn.no. Se oversikt over ledige stillinger
Nå lyses den første stillingen ut i Stavanger, ved Scandic hotell Forum. Det vil i tillegg lyses ut stillinger ved blant annet Toma i Stavanger om kort tid.