Aktuelt

Nye ansettelser

9. august 2018 markerte vi at Kari og Jakob fikk fast jobb ved Scandic Oslo City og Scandic Vulcan. Olaug Bollestad (KrF) bidro til at dette ble en fantastisk markering. Både TV BRA og Dagsavisen dekket begivenheten. Dette er de første ansettelsene utenfor Bergen, og er starten på nasjonal satsing.

Vi har også gjennomført intervjuer av alle søkerne til hotelljobber på Scandic Havet i Bodø. Dette blir en vanskelig utvelgelsesprosess, ettersom alle søkerne er godt kvalifisert for jobbene.


Nye arbeidsplasser og samarbeidspartnere

Scandic har elleve hoteller hvor det er (eller straks blir) ansatt personer med utviklingshemming. De legger nå en plan for betydelig utvidelse, over hele landet. Dette er ikke bare svært vellykket for arbeidstakerne, det er også svært vellykket for arbeidsgiverne. Vi har også mange avtaler på gang som vil bli annonsert når vi har landet dem.

Vi legger som kjent svært stor vekt på oppfølging gjennom hele arbeidslivet, og inngår lokale avtaler om dette. Siste avtalen som ble inngått er med Bodø Industri. De følger opp arbeidstakerne i Bodø.

 

Artikler og kapitler

Artikkel i Tidsskriftet Velferd om HELT MED
Fra uføretrygd til hotelljobb

Ferskt bokkapittel fra Thomas Owren om blant annet HELT MED
Owren, T. og Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London and New York: Routledge.

Ledige stillinger

Alle HELT MED stillinger lyses ut på Finn.no. Se oversikt over ledige stillinger
Nå lyses den første stillingen ut i Stavanger, ved Scandic hotell Forum. Det vil i tillegg lyses ut stillinger ved blant annet Toma i Stavanger om kort tid.

Arendalsuken 2018

HELT MED deltar med stand hver dag på Arendalsuken 2018. Vi deltar også på FO’s arrangement «Fra drøm til virkelighet – forutsetninger for vellykket arbeidsinkludering»

Daglig leder i HELT MED, Jarle Eknes, sitter i panelet. Ida, som fikk en av de aller første HELT MED-jobbene, intervjues av Ørjan Hinna. Tirsdag 14.08 kl 16.